توضیحات کامل :

پاورپوینت معرفی تابلو برق

 

تابلو برق

محفظه ای است فلزی یا غیر فلزی که تجهیزات در آن نصب شده و ارتباط الکتریکی توسط هادی ها برقرار شده و محفظه آماده بهره برداری می شود. تابلوی برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظتی، تنظیم کننده و ...؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آن ها و سایر تجهیزات خارج از تابلو وجود دارد، می باشد.

 

فهرست مطالب:

تعریف تابلو برق

اجزاء تشکیل دهندۀ هر تابلو

بدنه

کنتاکتور

بی متال

انواع رله ها

کلید ها

انواع کلیدها

ترانس جریان یا سی تی و ولتاژ یا پی تی

تجهیزات اندازه گیری

انواع تایمر

رله های هوشمند

نوار فرم یا ماکارونی

وایرشو و کابلشو

انواع فیوز

انواع تابلو ها

نکات مر بوط به رعایت مسائل ایمنی بر اساس نشریه سازمان برنامه و بودجه و یا ۱۱۰