توضیحات کامل :

عنوان پروپوزال: اپیدمیولوژی مولکولی پروتئین P2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

 

هموفیلوس آنفلوانزا،یک باکتری گرم منفی و پاتوژن اختصاصی انسانی است که از نظر بیماری زایی می‏تواند ایجاد مننژیت حاد باکتریایی ،سپتی سمی،اپی گلوتیت،باکتریمی،عفونت گوش میانی کند. هدف این مطالعه بررسی یکی از این پروتئین ها ی حفاظت شده در باکتری هموفیلوس آنفلوانزا به منظور طراحی واکسن بومی علیه ان می‏باشد. پروتئينP2 ، بين 38 الي 40 كيلودالتون وزن داشته و بيش از 50 درصد كل پروتئينهاي غشاء خارجي هموفيلوس را شامل مي‏گردد و غالبا توسط سويه‏هاي فاقدكپسول و سویه b هموفیلوس ها بيان مي‏شود.

هموفیلوس آنفولانزا اولین بار در پاندمی ‌ویروس آنفولانزا توسط فایفر[1] در سال 1892 معرفی شد( (Murley et al, 1988 (Reddy et al, 1996. فایفر گزارش کرد در نمونه خلط بیماران مبتلا به آنفولانزا یک باکتری ناشناخته مشاهده شده، که نام آن را باسیل فایفر گذاشت و تا چندین سال تصور بر این بود که این باکتری عامل بیماری آنفولانزا است به همین خاطر به آن آنفولانزا نیز می‏گفتند. بعدها مشخص شد که این باکتری به عنوان یک عفونت ثانویه در دستگاه تنفسی مبتلایان به ویروس آنفولانزا مطرح است (Peltola H, 2000). چهل سال بعد از فایفر، پیتمن[2] نشان داد که هموفیلوس آنفولانزا می‏تواند به دو دسته کپسول‏دار و بدون کپسول تقسیم شود. وی شش تایپ پلی ساکارید کپسولی از این باکتری را بر مبنای خاصیت آنتی ژنیک آنها معرفی کرد که کپسول آنها مسئول ویرولانس ارگانیسم است. ساختار این کپسول‏ها بعدها شناسایی شد. این شش تایپ راa تاf نامیدند (;Cotter D et al, 2002;Murley et al, 1998(Murphy et al, 1993; Reddy et al, 1996. (از بین این شش سروتایپ کپسول‏دار، سروتایپ b هموفیلوس آنفولانزا (Hib) تقریبا در 90 درصد موارد ابتلا، اصلی‏ترین عامل مننژیت باکتریایی در کودکان زیر 5 سال، عامل 95 درصد بیماری‏های مهاجم دیگری همچون باکتریمی، پنومونی و سپتی سمی‌ در کودکان و مسئول نیمی ‌از بیماری‏های مهاجم بزرگسالان همچون سلولیت، اپی‏گلوتیت، لارنژیت و ارتریت چرکی می‏باشد (;Haase et al, 1994 (Murphy et al, 1993.

پیتمن همچنین مشاهده کرد که تمام سویه‏های جدا شده از مایع نخاعی و خون بیماران از تایپ b کپسول‏دار است (Reddy et al, 1996). عفونت سیستمی‌در کودکان توسط گونه‏های این باکتری در سراسر دنیا اتفاق می‏افتد و میزان شیوع آسیبهای نورولوژیک، این باکتری را به یک نگرانی عمومی ‌برای سلامت افراد تبدیل کرده‏است(; Haase et al, 1994 ( Murley et al, 1998.این باکتری توسط کپسول پلی‏ساکاریدی از جنس قند پنج کربنه(پنتوز) که پلی‏مری از واحدهای تکراری پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات [3] (PRP)می‌باشد، از فاگوسیتوز توسط ماکروفاژها محافظت می‏گردد (Reddy et al, 1996) ; Kubiet&Ramphal, 1995) .).

جنس پلی‏ساکارید در سایر سروتایپ‏های کپسول‏دار از قندهای شش کربنه (هگزوز) می‏باشد. به عنوان مثال کپسول تایپ a پلی‏مری از گلوکز ریبیتول فسفات است(Musser et al, 1986).

[1]- Pfeiffer

[2] - Margaret Pittman

[3]-Polyribosil Ribitol Phosphate

 

فهرست مطالب

بیان مسأله

مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی

آنتي ژنها وعوامل بيماريزایي

عوامل اتصالي فيمبريه اي

سايرعوامل بيماريزائي

بيماريها و عوارض

روش‏های تشخیص کلاسیک

اپیدمیولوژی

جلوگیری از پنومونی

اهداف پژوهش

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

مواد و وسایل

فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده