توضیحات کامل :

پاورپوینت تقسیم سلولی ومکانیزم های آن در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

 

سلول‌ها در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند: پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها. به دلیل تفاوت‌های ساختاری در سلول‌های این دو گروه، طریقه تقسیم آنها نیز با هم تفاوت دارند.

البته در یوکاریوت‌ها تقسیم سلول‌های سوماتیک(غیرجنسی) با سلول‌های جنسی (گامت‌ها) (اسپرم در مرد و تخمک در زن) تفاوت دارد.

تقسیم پروکاریوت ها

تقسیم دوتایی

این روش تقسیم در باکتری‌ها دیده می‌شود و باکتری‌ها از طریق همین تقسیم تولید مثل می‌کنند. تقسیم دوتایی نوعی تولید مثل غیرجنسی است که به تولید زاده‌هایی یکسان منجر می‌شود. هنگام تکثیر سلول دو سلول دختر حاصل می‌شود و سلول مادر، هرچند که از بین نمی‌رود، اما به صورت قبلی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارت بهتر، دو سلول دختر در مجموع زمانی سلول مادر بوده‌اند که اجزای سلولی مادر بین آن‌ها تقسیم شده‌است.

فهرست مطالب

انواع تقسیم سلولی

تقسیم یوکاریوت‌ها

نگاه اجمالی

تعاریف لازم برای درک بهتر تقسیم سلولی

نگاه کلی به کروموزوم

انواع کروموزمها از نظر تعداد سانترومر

انواع کروموزوم از نظر محل سانترومر

مراحل میتوز

تقسیم سیتوپلاسم

تقسیم میوز

مقایسه ی تصویری میوز و میتوز

منابع