توضیحات کامل :

جوشکاری الکترو اسلگ

 

فرآیند جوشکاری الکترو اسلگ (Electro slag welding) در فارسی "جوشکاری سرباره الکتریکی" ترجمه شده است.
این فرآیند جوشکاری به طور کلی به‌عنوان روشی جهت اتصال مقاطع خیلی ضخیم به‌صورت جوش سربالا و در یک پاس شناخته می‌شود و جوشکاری مقاطع غیر قابل دسترسی که با فرآیندهای جوشکاری قوسی معمولی امکان جوشکاری آن غیر ممکن و یا به سختی امکان‌پذیر است را فراهم می‌نماید. به‌عنوان مثال، جوشکاری استیفنر داخل باکس به دیواره باکس.

 

نکاتی در مورد جوشکاری الکترو اسلگ

• جریان الکتریکی مورد نیاز در این فرآیند، جریان مستقیم (DC) بوده و فیلر متال یا همان الکترود، قطب مثبت می باشد.
• الکترود وارد منطقه مذاب و فلاکس غوطه ور در محفظه می شود، بنابراین وقوع جوشکاری قابل دیدن نیست.
• در این فرآیند، جوشکاری در موقعیت عمودی انجام می شود.
• در این روش، سرباره در برابر عبور جریان الکتریکی مقاومت از خود نشان می دهد و این امر منجر به تولید حرارت در سیستم می شود.
• مقاومت سرباره باید تا حدی باشد که هم خود سرباره مذاب باقی بماند و هم الکترود و قطعه ذوب شوند.
• همچنین سرباره نقش پوشش حوضچه مذاب را بازی کرده و مانع از نفوذ گاز به فلز مذاب می گردد.
• سرباره در ابتدای فرآیند بصورت دانه های ماش است.
• سرباره باید در حالت مذاب هادی جریان الکتریسیته باشد.