توضیحات کامل :

پاورپوینت کيفيت زندگي کاري و مديريت استرس

 

تعداد 41 اسلاید

عنوان سرفصل ها :

بسم الله الرحمن الرحيمIN THE NAME OF GOD
کيفيت زندگي کاري و مديريت استرسQUALITY OF WORK LIFE & ESTRESS MANAGMENT
مفاهيم كيفيت زندگي كاري

ويژگي‌هاي كيفيت زندگي كاري از ديدگاه دانشمندان توسعه سازماني:
به صورت خلاصه ويژگي هاي كيفيت زندگي كاري عبارتند از:

وي‍‍ژگي‌هاي برجسته روند دوگانه علم مديريت و انسان‌گرايي:
گروهبندي بولدينگ:زنجيره مراتب سيستم‌ها
طبقه‌بندي سيستم از ديدگاه سوي اي كاف

وظايف رهبري مديران در رابطه با كيفيت

بهسازي كيفيت زندگي كاري:
استراتژي بهسازي:
ديدگاه مديران در مورد فشار رواني:
دو نوع استرس وجود دارد:

رابطه بين استرس و عملكرد

خاستگاه‌هاي استرس شغلي و پيوند آنها با استرس‌زاهاي محيط‌هاي غيرشغلي:

مديريت استرس
مديريت استرس سازماني براي جلوگيري از استرس سازماني اقدامات زير مفيد است:
مديريت استرس فردي اقدامات زير براي جلوگيري از استرس‌هاي فردي در سازمان مؤثر مي‌باشند:
CASE .1فشارهاي شغلي
مسائل
مشكلات
راه كارها
Case.2طرح بهداشت يار كارخانه سبلان
مسائل
مشكلات
راه‌كارها