توضیحات کامل :

پاورپوینت برنامه ريزی عملياتی ، در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
تعریف مدیریت:
استفاده موثراز منابع وبکارگيري هماهنگ نيروي انساني جهت نيل به هدف مطلوب.
درفرهنگ TQMمديريت به معناي خلق وبهبودمداوم فرايندهاي سازماني درجهت رضايت مستمر گيرندگان خدمت.

وظائف مديران:
1)برنامه ريزي:Planning
2)سازماندهي:Organizing
3)رهبري: Leadership
4)کنترل: Control

تعريف برنامه ريزي:
تهيه وتوزيع وتخصيص عوامل ووسايل محدود براي رسيدن به اهداف مطلوب.
تعيين فعاليتهائي اثربخشدر جهت تحقق هدف به بهترين شکل ممکن.
و...

فهرست مطالب:
تعریف مدیریت
وظائف مدیران
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی عملیاتی
مراحل کلی برنامه ریزی عملیاتی
ویژگیهای اهداف اختصاصی
جدول اولویت بندی وانتخاب
روش رأی گیری متعّـدد
روش گروه اسمی
تعیین راهکارها وانتخاب فعالیتها
نکات مورد توجه در تعیین فعالیت ها
تهیه برنامه کار«جدول فعالیت های تفضیلی»
نکات برنامه تفضیلی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.