توضیحات کامل :

پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر

 

چکیده:

  كنه زنگار انجیر

از خانواده   و نام علمی     Aceria ficus

نسبتا مهم در اكثر نقاط جهان

از وجود این آفت در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

ح ماده دارای موی حسی بلند در حد فاصل سرسینه وشكم در روی خط وسطی پشت

ز: داخل جوانه های انتهایی

ایجاد یك حلقه چوب پنبه ای نزدیك چشم میوه كه گاهی به صورت نوارهای نصف النهاری توسعه می یابد.

كنترل:

كنه شكارگر  Seilus pomi

از خانواده Tetranychidae  

 نام علمی Paratetranychus afrasiaticus  

   كنه گرد آلود خرما

در تمام مناطق كشت خرما در كشور

تخم گذاری: بیشتر در قاعده برگچه ها یا دم میوه

ز: داخل الیاف تنه نخل، روی علف های هرز چند ساله در سطح نخلستان ها