توضیحات کامل :

پاورپوینت ساختمان درونی زمین ، در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:

ابعاد و شکل زمین:

1-زمین کروی است

2-شعاع متوسط آن 6368 کیلومتر است

3-چگالی زمین 5/5است

4-از نظر ساختمانی حالت لایه لایه دارد و هر لایه خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت دارد.

 

ترکیب شیمیایی زمین:

روش های مطالعه ساختمان درونی زمین

الف-روش مستقیم 

1- تجزیه  شیمیایی انواع  سنگ ها با نمونه برداری از سطح زمین و یا نمونه های به دست آمده از حفاری ها

2-مطالعه میان بارها 

میان بارها قطعات جامد و ذوب نشده انتقال یافته از اعماق زمین به سطح زمین در اثر فعالیت های آتش فشانی گفته می شود.

میانبارها شواهد با ارزشی از چگونگی ترکیب شیمیایی اعماق پوسته زمین و گوشته فوقانی به دست می دهند.

3-مطالعه افیولیت ها

افیولیت ها مجموعه ای از سنگ های لایه لایه به ضخامت 5000متر است که ترکیب آن را معادل پوسته اقیانوسی می دانند.

 

ب-روش های غیر مستقیم

1- مطالعه سنگ های ماه و شهاب سنگ ها

2-بررسی طیف نور خورشید و ستارگان

3-مطالعه امواج لرزه ای 

4-اندازه گیری برخی از خصوصیات فیزیکی مانند میدان مغناطیسی،گرانش زمین و....

 

 

فهرست مطالب:

ابعاد و شکل زمین

ترکیب شیمیایی زمین

امواج لرزه ای

خصوصیات و ترکیب پوسته زمین

خصوصیات و ترکیب گوشته زمین

حخصوصیات و ترکیب هسته

منطقه سایه

میدان مغناطیسی زمین

وارونگی مغناطیسی

نیروی گرانشی

قانون گرانش عمومی نیوتن

فشار و دما

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.