توضیحات کامل :

پاورپوینت زمین شناسی چیست؟


انسان های گذشته همواره به دنبال استخراج فلزات از زمین بوده‌اند. شواهد و آثاری نظیر کوره‌های ذوب فلزات ثابت می‌کند که معدن کاری و استخراج فلزات گران بها نظیر طلا و مس از زمین برای بشر اهمیتی ویژه داشته استبشر همواره نیازهای خود را از زمین به دست می‌آورد که یک منبع معدن و منبع دیگر کشاورزی است. برای تأمین نیازها باید به شناخت جامعی از زمین برسد و علم زمین شناسی و علوم وابسته به آن گره‌گشای این مطلب هستند. از طرفی دانش جامع در ارتباط با زمین ما را در مطالعه‌ی هرچه بهتر سایر سیارات و اجرام آسمانی کمک می کند . در این بخش علمزمین‌شناسی را معرفی می‌کنیم.

 

فهرست :

زمین شناسی چیست؟

علم زمین‌شناسی چگونه شکل گرفت؟

زمین‌شناسی چه نقشی در زندگی دارد؟

ارتباط زمین‌شناسی با علوم دیگر