توضیحات کامل :

پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف


کاربردهای زمین شناسی در زمین شناسی مهندسیشاخه ای از علم زمین شناسی و ژئوتکنیک است که به کاربرد زمین شناسی مهندسی در مسائل مهندسی و پروژه های عمران از قبیل سدسازی، تونل سازی، جاده سازی و سایر پروژه های بزرگ عمرانی می پردازد. در این رشته، خواص مهندسی خاک و سنگ، مقاومت زمین های مختلف، پایداری شیب ها و وضعیت آبهای زیرزمینی در ارتباط با اجرای پروژه های مهندسی مورد توجه قرار می گیرد.عدم آشنایی با علم زمین شناسی مهندسی و یا سهل انگاری در بهره گیری از این علم در اجرای پروژه های عمرانی می تواند به ایجاد خسارت های جانی و مالی منجر گردد و یا اینکه باعث گردد که اجرای پروژه با صرف هزینه های اضافی و سنگینی همراه گردد.

 

فهرست :

 

کاربردهای زمین شناسی در زمین شناسی مهندسی

کاربرد های زمین شناسی در سدسازی

کاربردهای زمین شناسی در اکتشاف نفت

کاربردهای زمین شناسی در زمین شناسی ساختمانی

کاربردهای زمین شناسی در زمین ساخت

کاربردهای زمین شناسی در مکانیک سنگ