توضیحات کامل :

 نمونه سوالات ارشد ریاضی

 

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد  پیام نور ریاضی

شامل دروس زیر   

 1- روشهای عددی در جبرخطی

2- برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبكه ها 

3- نظریه گراف

4- نظریه احتمال 

5- جبر جابجایی 

6-جبر همولوژی

7- گروه های متناهی

8- آنالیز مختلط 

9- آنالیز حقیقی 2 

10- آنالیز تابعی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.50 MB 

 تعداد صفحه:20